Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да сключи договор извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата

12 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с „АМАТАС“ ЕАД договор за извършване на одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата с оглед ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата на стойност 20 000 лв. без ДДС, съгласно

получената оферта. Срокът за изпълнение на договора е до 45 дни от датата на влизането му в сила. Изпълнителят следва да изготви анализи и препоръки към използваните информационни активи, обслужващи ЦССРД, както и доклад за текущото състояние.

Пленумът на ВСС взе решение за сключване на договор с изпълнителя на 05.12.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд