Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет ще участва в проект на Италианския висш съдебен съвет по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово на ЕС

12 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри участието на ВСС в изпълнението на съвместен проект на Висшия съдебен съвет на Италия по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово на Европейския съюз и извършването на подбор на дългосрочни експерти, и упълномощи представляващия ВСС да подпише необходимите документи за включване в проекта.

Програмата за сектор „Правосъдие“ на Косово на Европейската комисия има за цел да укрепи съдебната и прокурорската системи в Косово и да приведе в съответствие своите стандарти с европейските и с достиженията на ЕС.

Проектът има две конкретни цели: 1. „Повишаване независимостта и безпристрастността, отчетността, професионализма, качеството, ефективността и прозрачността на институциите в сектора на правосъдието в рамките на координиран ефективен процес в съответствие с функционалния преглед на сектора, свързан с върховенството на закона, и с разработваната стратегия“ и 2. „Да се подобри достъпът до правосъдие, по специално за жените и групите в неравностойно положение или маргинализираните групи“.

Общата ориентировъчна сума, отпускана по поканата за представяне на предложения, е 7 000 000 EUR. Предложението за Висшия съдебен съвет на България е да бъдат изпратени 3-ма дългосрочни експерта за по 3 години: един дългосрочен експерт за подкрепа на реформата на гражданския кодекс/сектор, един дългосрочен експерт за подкрепа на реформата на Министерство на правосъдието – Съдебен съвет на Косово и Прокурорски съвет на Косово и един дългосрочен експерт за подкрепа на сектора на информационните технологии.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд