Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение справка за утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт за основни ремонти на ДМА към 30.11.2019 г.

12 декември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на ДМА“ към 30.11.2019 г. Справката съдържа информация за отчетени разходи от Районен съд – Сливница, Окръжен съд – Видин, Районен съд – Дупница, Районен съд – Пещера, Окръжен съд – Смолян, Окръжен съд – Стара Загора, Административен съд – Благоевград, ПРБ и ВСС. Планираните средства за основен ремонт са в общ размер на 15 461 035 лв., от които са изразходени 5 351 585 лв. към 30.11.2019 г.

Справката е изготвена в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/23.03.2018 г., с което е възложено на Комисия „Бюджет и финанси“ да предоставя ежемесечна справка на КБФ и дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за размера на утвърдените и усвоените от органите на съдебната власт средства.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд