Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни състава на конкурсната комисия по обявения, с решение по протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия

17 декември 2019 година

Във връзка с подадени заявления за отвори, съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Галина Грозева Арнаудова  – съдия в Апелативен съд – Пловдив, за редовен член на конкурсната комисия,  на мястото на Даниела Стефанова Делисъбева. За редовен член на конкурсната комисия, на мястото на проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев е определен проф. д-р Павел Атанасов Сарафов – хабилитиран преподавател по гражданско право във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Чрез жребий са определени за резервни членове Елена Арнаучкова – съдия в Апелативен съд – Пловдив на мястото на Камелия Величкова Първанова и   проф. д-р Веселина Манева хабилитиран преподавател по гражданско право в Нов български университет на мястото на проф. д-р Павел Атанасов Сарафов.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд