Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни състава на КАК, във връзка с проведения на 12.12.2019 г. избор на нов член на Комисията от Пленума на Върховния касационен съд

17 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с Мария Димитрова Кавракова – Аршева – съдия в Специализирания наказателен съд, избрана от Пленума на Върховния касационен съд на 12.12.2019 г. Това е четвърта процедура проведена от Пленума на Върховния касационен съд.

Към момента с решение на Съдийската колегия по протокол № 32/08.10.2019 г. за членове на КАК са определени избраните от Пленума на ВАС  Захаринка Димитрова Тодорова – съдия във ВАС и Весела Орлинова Павлова – съдия във ВАС, както и избраните от Пленума на ВКС Десислава Борисова Николова – съдия в Окръжен съд – Добрич; Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна; Веселка Георгиева Узунова – съдия в Окръжен съд – Бургас и Радка Димитрова Дражева-Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд