Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни състава на конкурсната комисия по обявения с решение по протокол № 32/08.10.2019 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия

17 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи проф. д-р Пламен Александров Панайотов – хабилитиран преподавател по наказателно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, за редовен член на конкурсната комисия на мястото на доц. д-р Юлиана Младенова Матеева, поради подаден отвод.

Чрез жребий е определен проф. д-р Веселин Вучков хабилитиран преподавател по наказателно право в Нов български университет за резервен член,  на мястото на проф. д-р Пламен Александров Панайотов.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд