Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на председателя на СРС съд дисциплинарно наказание на съдия Бисерка Памукова

17 декември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, потвърди наложеното със Заповед № АС-101/07.03.2019 г. на административния ръководител на Софийски районен съд дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ  – „забележка“, на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийски районен съд. Заповедта, ведно с решението на съдийската колегия ще бъде приложено към кадровото дело на съдията.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд