Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, с която е обърнато внимание на прокурор Илчо Петров

17 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед РП № 91/05.11.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, с която на основание чл. 327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора. Заповедта е влязла в сила на 21.11.2019 г.

Заповедта на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, ведно с решението на прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд