Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Решение № 16819 от 10.12.2019 г. на ВАС – петчленен състав – II колегия, постановено по административно дело № 6197/2019 г.

17 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 16819 от 10.12.2019 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – II колегия, постановено по административно дело № 6197/2019 г., с което оставя в сила Решение № 4158 от 20.03.2019 г. на Върховния административен съд – тричленен състав, шесто отделение, постановено по административно дело № 8509/2018 г., с което отхвърля жалбата на Милена Даскалова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, срещу решение по т. 2 от Протокол № 14 от 23.05.2018 г. от заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по дисциплинарно дело № 10 по описа на ВСС за 2017 г., с което е наложено на Милена Даскалова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, а към момента на извършване на дисциплинарното нарушение – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Варна, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт – намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от една година за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, във връзка с чл. 4.4, чл. 5.5., чл. 5.6, чл.5.7 и чл. 5.8 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати, както и специфично правило за етично поведение на административни ръководители с оглед заеманата ръководна длъжност по чл. 8.6 от същия кодекс.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд