Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС преназначи, на основание чл. 196, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205, ал. 1 от ПРЗ на ЗСВ, Сотир Цацаров на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура

17 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 196, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205, ал. 1 от ПРЗ на ЗСВ, Сотир Стефанов Цацаров на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 17.12.2019 г.  Решението е във връзка с молба от Сотир Цацаров за преназначаване по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ и обнародвания в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г. Указ № 286 от 13.12.2019 г. на президента на Република България за освобождаването му от длъжността главен прокурор на Република България.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд