Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители на Апелативна прокуратура – Бургас, Районна прокуратура – Дупница и Районна прокуратура - Варна

17 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители на Апелативна прокуратура – Бургас на 22.01.2020 г.; на Районна прокуратура – Дупница на 29.01.2020 г. и на Районна прокуратура - Варна на 12.02.2020 г.

Процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Варна е обявена с решение на прокурорската колегия по протокол № 28/07.09.2017 г., като до участие са допуснати четирима кандидати – Стамен Стоянов Стаматов – прокурор в Районна прокуратура – Варна; Десислава Христова Йотова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Марин Дочев Маринов – прокурор в Районна прокуратура – Варна и Невена Йосифова Илиева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Девня.

Процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Дупница е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 14/15.05.2019 г. и до участие в нея са допуснати Даниела Георгиева Гюрова – и. ф.  административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница и Ивайло Василев Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Дупница.

Кандидат в процедурата за избор на Апелативна прокуратура – Бургас е Любомир Георгиев Петров – и. ф. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна. Процедурата е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 28/18.09.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд