Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие, че Мария Макрелова-Чернева прокурор в Районна прокуратура – Своге не е извършила дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ

18 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Мария Илиева Макрелова-Чернева прокурор в Районна прокуратура – Своге не е извършила дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт във връзка с чл. 4.4 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Дисциплинарно дело № 7/2018 г. е образувано с решение на Прокурорската колегия по протокол № 8/14.03.2018 г. по предложение от административния ръководител на Районна прокуратура – Своге.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд