Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна поправки на очевидни фактически грешки в решение по протокол № 39/11.12.2019 г.

18 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна, на основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, поправки на очевидни фактически грешки по протокол № 39/11.12.2019 г., т. 28, свързани с определяне на броя и видовете длъжности за съдебните служители и мястото на работа в администрациите на окръжните прокуратури, районните прокуратури и териториалните отделения, считано от 01.01.2020 г. Извършени са следните корекции:

- В решение по протокол № 39/11.12.2019 г., т. 28:

а) в раздел II, т. 28.3. вместо „Призовкар, той и чистач – 0,5 щ. бр.“ да се

чете „Призовкар, той и чистач – 1 щ. бр.“

б) в раздел VII, т. 20 вместо „Съдебен секретар – 4 щ. бр.“ да се чете

„Съдебен секретар – 9 щ. бр.“

в) в раздел VII, т. 28 вместо „Съдебен деловодител – 20 щ. бр.“ да се чете

„Съдебен деловодител – 18 щ. бр.“

-в раздел II, т. 4.1. вместо „Съдебен деловодител – 2 щ. бр.“ да се чете

„Съдебен деловодител – 3 щ. бр.“

- в раздел III, т. 1 и т. 1.1. се заличават.

- в раздел VII, т. 2 вместо „Съдебен деловодител – 41 щ. бр.“ да се чете

„Съдебен деловодител – 42 щ. бр“.

 - В раздел VII, т. 13 вместо „Съдебен секретар – 2 щ. бр.“ да се чете „Съдебен секретар – 3 щ. бр“.

- В раздел VII, т. 1 добавя „Пазач“ – 1 щ. бр.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд