Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие указание към административните ръководители на районните прокуратури, включени във втория етап на оптимизиране структурата на районните прокуратури

18 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет указа на административните ръководители на районните прокуратури в градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Перник, Разград, Русе, Силистра, Стара Загора, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол, че следва да бъдат изменени трудовите правоотношения на съдебните служители от общата и специализираната администрация, като им се определи място на работа съдебния район на съответната районна прокуратура.

Прокурорската колегия допълни решението си по Протокол № 34/13.11.2019 г., т. 7 за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури, като включи т. 7.65 със следното съдържание: „УКАЗВА на административните ръководители, че при преназначаването на прокурорите следва да определят за място на работата им – съдебния район на съответната районна прокуратура“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд