Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС изпрати молбите от Райна Бачева за възстановяване на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Благоевград на районния прокурор, по компетентност

18 декември 2019 година

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение молбите от Райна Петкова Бачева за възстановяване на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Благоевград от 10 и 11 декември 2019 г. и ги изпрати на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград, по компетентност.

С решение на прокурорската колегия по протокол № 11/10.04.2019 г. прокурор Бачева е временно отстранена от длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Благоевград до приключване на воденото срещу нея наказателно производство по ДП № 253/2017  г., по описа на Следствения отдел при Софийска градска прокуратура.

С решение № 15453 от 14.11.2019 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение е отменено решението на прокурорската колегия, с което прокурор Бачева е отстранена временно от длъжност. Решението на ВАС е влязло в сила.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд