Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, при условията на чл. 10, ал. 6 от ЗПКОНПИ, Сотир Цацаров от заеманата длъжност „прокурор“ във ВКП

18 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, освободи, на основание чл.165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, при условията на чл. 10, ал. 6 от ЗПКОНПИ, Сотир Стефанов Цацаров от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 20.12.2019 г.

С решение на Народното събрание от 11.12.2019 г., обн. ДВ, бр. 99/17.12.2019 г. Сотир Цацаров е избран за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), а с решение на прокурорската колегия по протокол № 40/17.12.2019 г. е преназначен за прокурор във Върховна касационна прокуратура по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд