Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение на Комисия „Бюджет и финанси“ във връзка с молба от Районна прокуратура – Благоевград за предоставяне на получената парична награда за лечение на съдебен служител

18 декември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение писмо от Районна прокуратура – Благоевград, с което е изказана благодарност към колегията за високата оценка за работата на прокуратурата и определената парична награда за срочно и професионално изпълнение на важни служебни задачи, както и трайни професионални резултати. В писмото е отправена молба парична награда да не бъде прехвърляна по сметката на Районна прокуратура – Благоевград, тъй като след проведено общо събрание на 12.12.2019 г. е взето решение наградата в размер на 1300 лв. да бъде предоставена за лечението на съдебен служител в Районна прокуратура – Перник, и е поискано средствата да бъдат предоставени по банковата сметка на служителя.

Комисия „Бюджет и финанси“ с решение по протокол № 53/17.12.2019 г. приела, че поставеният въпрос е от компетентността Прокуратурата на Република България, в качеството на второстепенен разпоредител по бюджета на съдебната власт, поради което писмото е препратено на  главния прокурор на Република България, по компетентност.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд