Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи за следващото си заседание произнасянето по дисциплинарно дело № 28/2017 г. по описа на ВСС срещу Йорданка Ваклева – съдия в Софийски районен съд

21 януари 2020  година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото си заседание произнасянето по дисциплинарно дело № 28/2017 г. по описа на ВСС, образувано по предложение на административния ръководител на Софийски градски съд за налагане на административно наказание на Йорданка Николова Ваклева  – съдия в Софийски районен съд.

Съдия Ваклева е предоставила, на основание чл. 313, ал. 1 от ЗСВ писмени обяснения, като е отправила молба до Съдийската колегия да бъде отложено разглеждането на предложението на дисциплинарния състав за налагане на дисциплинарно наказание, с оглед възможността да упражни ефективно правото си на защита.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд