Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за събеседване с кандидатите за административни ръководители на Окръжен съд – Враца и Окръжен съд – Кюстендил

21 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи 11.02.2020 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководители на Окръжен съд – Враца и 18.02.2020 г. за изслушване на кандидата и избор на председател на Окръжен съд – Кюстендил.

В двете процедури са допуснати по един участник, съответно Мирослав Данаилов Досев – съдия в Окръжен съд – Враца и Пенка Николаева Братанова – заместник-председател на Окръжен съд – Кюстендил. Изборните процедури са открити с решение на съдийската колегия по протокол № 15/14.05.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд