Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи заместник-административните ръководители на Апелативен съд – Пловдив и ги преназначи на длъжност „съдия“ в същия съд

21 януари 2020  година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Вера Иванова Иванова  и Станислав Петров Георгиев от заеманите длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-председател“  на Апелативен съд – Пловдив и ги преназначени, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на заеманите по-рано длъжности „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, считано от датата на вземане на решенията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд