Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни състава на конкурсната комисия по обявения, с решение по протокол № 32/08.10.2019 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия

21 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 32/08.10.2019 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия във връзка със заявления за отводи от резервните членове на комисията.

Съдийската колегия определи чрез жребий за резервни членове Елизабет Лопес Петрова Калпакчиева – съдия в Апелативен съд – София, гражданска колегия, на мястото на Елена Русева Арнаучкова, както и проф.д-р Силви Василев Чернев – хабилитиран преподавател по гражданско право в Бургаски свободен университет, на мястото на проф.  д-р Веселина Неделчева Манева.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд