Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни състава на конкурсната комисия по обявения, с решение по протокол № 32/08.10.2019 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия

21 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 32/08.10.2019 г. конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия във връзка със заявление за отвод от член на комисията - хабилитиран преподавател по наказателно право. Съдийската колегия определи проф. д-р Веселин Бориславов Вучков – хабилитиран преподавател по наказателно право в Нов български университет за редовен член на конкурсната комисия на  мястото на проф. д-р Пламен Александров Панайотов. Чрез жребий за резервен член бе определен проф.д-р Иван Захариев Сълов – хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет, на мястото на проф. д-р Веселин Вучков.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд