Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС разкри втора щатна длъжност за заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен, на която назначи прокурор Христо Денчев Христов

22 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на Районна прокуратура – Сливен в една щатна длъжност заместник-районен прокурор. На нея е назначен, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Христо Денчев Христов – прокурор в Районна прокуратура -  Сливен.

Втората щатна длъжност за „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ е разкрита по предложение на административния ръководител на Районна прокуратура Сливен -  Иван Калчев Иванов във връзка с преструктурирането на районните прокуратури и увеличаване обема на административната дейност.

В предложението за назначаване на Христо Христов за заместник-районен прокурор е посочено, че той има над 23 години юридически стаж, от които над 22 години в системата на Прокуратурата на Република България. Той е заемал последователно длъжностите „прокурор“ в Районна прокуратура Сливен и Окръжна прокуратура Сливен и има два мандата като административен ръководител на Районна прокуратура Сливен в периода 2005-2015 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд