Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС разкри четвърта щатна длъжност за заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас, на която назначи прокурор Сузана Чинева-Койнова

22 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, четвърта щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на Районна прокуратура – Бургас  в една щатна длъжност заместник-районен прокурор. На нея е назначена, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Сузана Тодорова Чинева-Койнова.

Четвъртата щатна длъжност за „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ е разкрита по предложение на административния ръководител на Районна прокуратура Бургас -  Иван Николов Кирков, във връзка с преструктурирането на петте районните прокуратури – Малко Търново, Несебър, Поморие, Средец и Царево към Районна прокуратура Бургас, и с цел „разпределение на отговорностите по административно и организационно ръководство на Районна прокуратура Бургас“. Районната прокуратура Бургас е една от най-натоварените прокуратури в страната със средна натовареност на един прокурор за 2018 г. – 1741,5, при средна за страната 1178,37, а по административна натовареност е на трето място.

В предложението за назначаване на Сузана Чинева за заместник-районен прокурор е посочено, че тя има над 13 години юридически стаж, от които 3 години като „младши прокурор“ в Окръжна прокуратура Бургас и над 10 години като „прокурор“ в Районна прокуратура Бургас. Посочено е, че прокурор Чинева се отличава с висок професионализъм и резултатите й от предходните години са показателни за добре свършена работа.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд