Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПЪЛНИ СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛИ НА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ  2020 ГОДИНА

 

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 21 ЯНУАРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28 ЯНУАРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 4 ФЕВРУАРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 6 ФЕВРУАРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 5 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 11 ФЕВРУАРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ФЕВРУАРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25 ФЕВРУАРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 8 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 10 МАРТ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 15 МАРТ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 10 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 16 МАРТ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 11 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31 МАРТ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 12 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 7 АПРИЛ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 13 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 14 АПРИЛ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 14 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28 АПРИЛ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 15 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 12 МАЙ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 МАЙ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 17 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ЮНИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 18 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 9 ЮНИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ЮНИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 ЮНИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 ЮНИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 22 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮНИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 3 ЮЛИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 24 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 7 ЮЛИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 25 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 14 ЮЛИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 26 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 21 ЮЛИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 ЮЛИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 28 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 7 АВГУСТ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 29 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25 АВГУСТ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 30 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 1 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 31 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 17 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 32 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 33 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 6 ОКТОМВРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 34 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 13 ОКТОМВРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 35 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 15 ОКТОМВРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 36 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 20 ОКТОМВРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 37 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 27 ОКТОМВРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 38 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 3 НОЕМВРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 39 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 10 НОЕМВРИ 2020 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 40 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 17 НОЕМВРИ 2020 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд