Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Пламена Цветанова на длъжността „прокурор“ във Върховна Касационна прокуратура

23 януари 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе заседание с единствена точка в дневния ред - молба от Пламена Цветанова за възстановяване  по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ.

Прокурорската колегия възстанови Пламена Цветанова на длъжността „прокурор“ във Върховна Касационна прокуратура, считано от датата на предсрочното й освобождаване. Длъжността, на която е възстановена прокурор Цветанова е равна по степен на длъжността заемана от нея преди избирането й за член на Висшия съдебен съвет – „следовател“ в Национална следствена служба.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд