Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на Прокуратурата на Република България във връзка с планиране на длъжностите „младши прокурор“ и „младши следовател“ и обявяването им на конкурс за календарната 2020 г.

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – Харманли и Районна прокуратура – Шумен с по 1 свободна длъжност „прокурор“ и съответно разкри по 1 длъжност „младши прокурор“ в тези прокуратури, считано от датата на вземане на решението.

На посоченото основание, са съкратени 1 свободна длъжност „следовател“ в НСлС, считано от датата на вземане на решението и 4 длъжности „следовател“, считано съответно от 14.02.2020 г., 19.02.2020 г., 02.03.2020 г. и 16.03.2020 г., като са разкрити 5 длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от съответната дата на закриване на длъжността „младши прокурор“.

С по една свободна длъжност „следовател“ е съкратена щатната численост на окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури в Сливен, Габрово, Пловдив и Софийска градска прокуратура, като са разкрити съответен брой длъжности „младши следовател“, считано от датата на вземане на решението.

С 1 длъжност „следовател“ е съкратена щатната численост на следствения отдел в Окръжна прокуратура – Русе, като е разкрита една длъжност „младши следовател“, считано от 10.02.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд