Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение взетите решения от проведените заседания на комисия „Бюджет и финанси“ по управление на бюджета на съдебната власт за периода 23.12.2019 г.- 15.01.2020 г., когато не са провеждани заседания на ПВСС

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение взетите решения от проведените три заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 17.12.2019 г., 23.12.2019 г. и на 15.01.2020 г., през времето, когато не са провеждани заседания на Пленума на ВСС. Решенията са отразени съответно в протоколи № 53, № 54 и № 1, които са публикувани на сайта на ВСС в раздел „Постоянни комисии/КБФ/Протоколи/ и в локалната информационна система – Кратки протоколи/Комисии на ВСС/Бюджет и финанси.

Съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 29/05.12.2019 г., т. 41.3, Комисия „Бюджет и финанси“ следва да уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт за периода, в който не се провеждат заседания на Пленума, считано от 13.12.2019 г. до 20.01.2020 г., на първото редовно заседание на Пленума на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд