Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС преразпредели ползването на помещенията в Съдебната палата на Окръжен съд – Кърджали

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата в гр. Кърджали между Окръжен съд – Кърджали, Районен съд – Кърджали, Агенцията по вписванията, Областно звено „Охрана“ – Кърджали. Решението на Пленума на ВСС е прието, на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от ЗСВ, във връзка с писмо от и.ф. председателя на Окръжен съд – Кърджали, с което се предоставя цялостно разпределение на ползването на помещенията в Съдебната палата, съгласувано с административните ръководители на Окръжен съд – Кърджали, Районен съд – Кърджали, началника на ОЗ „Охрана“, регионалния директор на дирекция Пловдив – Агенция по вписванията и директора на Информационно обслужване – клон Кърджали.

Преразпределението на ползването на помещенията в сградата се налага, във връзка с искане от  Главна дирекция „Охрана“, заради обособяването на оперативно дежурна част в сградата на Окръжен съд – Кърджали.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд