Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи правото на стопанисване на административния ръководител на Районен съд – Балчик на ново закупената съдебна сграда

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие решение, с което възложи на председателя на Районен съд - Балчик стопанисването на предоставения за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2. С решение на Министерски съвет № 778/19.12.2029 г. бе възложено на представляващия ВСС да сключи договор за покупка в полза на държавата на недвижим имот за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Балчик. Възложено е на дирекция „Бюджет и финанси“ ще предприе съответните действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижимия имот.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд