Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС, поради отпаднала необходимост отне от НИП предоставения имот в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отмени решението си по т. 31.2 от протокол № 14/27.04.2027 г., с което на Националния институт на правосъдието е предоставен за ползване недвижим имот, частна държавна собственост, представляващ почивна база в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.  В двуседмичен срок предстои да се извършат приемно-предавателните действия за недвижимия имот между представители на НИП и Администрацията на ВСС, за което ще се състави протокол.

Решението на Пленума за отнемане на  имота от НИП е във връзка с отпадналата му необходимост, поради предоставяне на друг имот в гр. Банкя, койта да бъде използван за създаване на учебен център с кампус в съответствие с практиките на водещите съдебно-обучителни институции в страните членки на Европейския съюз.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд