Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът упълномощи представляващия ВСС да отправи искане до кмета на община Варна за предоставяне безвъзмездно право на ползване за нуждите на Административен съд гр. Варна върху част от имот – частна общинска собственост

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до кмета на община Варна за предоставяне безвъзмездно право на ползване за нуждите на Административен съд гр. Варна върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ до бл. 34, представляващ магазин, разположен в средната част на подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок, със самостоятелен вход, състоящ се от две помещения с площ 37,95 кв.м., за срок от пет години.

Представляващият Висшия съдебен съвет е упълномощен да подпише договор с община Варна, представлявана от кмета на общината. През последните пет години имотът се използва от Административен съд – Варна за архив, но договорът изтича на 31.03.2020 г. Същият е в непосредствена близост до сградата на съда, оборудван и обезопасен е от съда и има изградена СОТ система.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд