Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 58.I.10 от Протокол № 26/07.11.2019 г.

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет допусна, на основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организацията на дейността на Висш съдебен съвет и неговата администрация поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 58.I.10 от Протокол № 26/07.11.2019 г., като след числото 12 изразът „/десет/“ да се чете „/дванадесет/“.

Посоченото решение е свързано с разпределяне ползването на предоставените помещения на Окръжна прокуратура – Перник.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд