Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува проект на Решение на Министерски съвет за обявяване на предоставения за управление на Висшия съдебен съвет имот в гр. Стара Загора, за имот – публична държавна собственост

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация прие решение, с което съгласува предложения проект на Решение на Министерски съвет за обявяване на имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Висшия съдебен съвет, за имот – публична държавна собственост. Решението ще бъде  изпратено на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Имотът, проект на решението, се намира в гр. Стара Загора и върху него е построена Съдебната палата.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд