Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС сформира работна група за изготвяне на нови Правила за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус

23 януари 2020 година

Пленумът сформира работна група за изготвяне на нови Правила за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус в състав: Вероника Имова и Калина Чапкънова – членове на Висшия съдебен съвет;  Незабравка Стоева - директор на дирекция „Начално и въвеждащо обучение“ в Националния институт на правосъдието; Биляна Енчева - програмен ръководител в дирекция „ Начално и въвеждащо обучение“ в Националния институт на правосъдието; Татяна Грозданова - съдия в Окръжен съд – София и постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието; Румяна Тозова - следовател в Националната следствена служба и постоянен преподавател на кандидатите за младши следователи в Националния институт на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд