Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители в работната група за законодателни промени, свързани с разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Стефан Гроздев и Боян Новански за свои представители, които да вземат участие в работна група, която да обсъди предложенията за законодателни промени, свързани с разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“, и да подготви проекти за изменение и допълнение на съответните закони, което е във връзка с проект „Разработване и внедряване на информационна система „Национален регистър на запорите“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран по ОПДУ.

Предложенията, касаят промени в Гражданския процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон, Закона за особените налози, Закона за банковата несъстоятелност и други.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд