Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС потвърди оценката на комисиите от извършеното атестиране на директора на дирекция „Вътрешен одит“ и на вътрешните одитори в АВСС

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет потвърди оценката на комисиите, назначени със заповеди на представляващия ВСС, от извършеното по реда  на гл. трета от Вътрешните правила за провеждане на конкурси за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС атестиране на ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните одитори.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд