Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на главния секретар да командирова двама съдебни служители за участие в инициативи на Европейската мрежа на съдебните съвети

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на главния секретар на ВСС да командирова Георги Бошнаков – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ за участие в срещата на експертна група за развитие на Форума за дигитално правосъдие на Европейската мрежа на съдебните съвети. Срещата ще се проведе през периода 10-12 февруари 2020 г. в гр. Рим, Италия.

Форумът за дигитално правосъдие е формулиран като проект 3 от Годишния работен план на ЕМСС за 2029-2020 г. и предстои да бъде допълнително разработен. Основните теми ще бъдат „Ролята на изкуствения интелект в съдебния процес“ и „Ролята на съдебните съвети и съдиите в дигитализацията на гражданските и наказателните съдебни процедури“. С решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС по протокол № 23/30.10.2029 г. Георги Бошнаков е определен за участие в експертната група за развитие на Форума за дигитално правосъдие на ЕММС и е включен в официалния състав на експертната група.

Пленумът на ВСС възложи на главния секретар на ВСС да командирова Руслана Вълчева – старши експерт в дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС за участие в Краткосрочната стажантска програма на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 15-28 март 2020 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд