Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Драгомир Кояджиков – член на ВСС, от участие в семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за оценяването на съдии

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Драгомир Кояджиков – член на ВСС, от участие в семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за оценяването на съдии, проведен в периода 5-6 декември 2029 г., в гр. Рим, Италия.

В доклада е посочено, че семинарът е част от една по-широка цел за насърчаване на достъпа до справедливи и безпристрастни съдилища и за по-нататъшно прилагане на насоките и стандартите на ЕМСС в областта на независимостта, ефикасността и качеството на правосъдието. ЕМСС разработва минимални съдебни стандарти и съответните показатели в определени области като инструмент за самооценка на съдебните системи.

Докладът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел Международна дейност-Международно сътрудничество-Международни организации-Европейска мрежа на съдебните съвети – Проекти на Европейската мрежа на съдебните съвети 2019-2020 - Семинар за оценяването на съдиите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд