Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за запознаване Втория доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за България от Четвъртия кръг на оценка на тема „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите“

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за запознаване предоставения Втори доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за България от Четвъртия кръг на оценка на тема „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите“ и Информация относно проведената в периода 2-6 декември 2019 г. пленарна среща на GRECO в Съвета на Европа, гр. Страсбург.

Докладът съдържа анализ и заключения относно предприетите от българските власти действия за изпълнение на препоръките в Доклада за оценка от Четвъртия кръг от 27.03.2015 г. Отчетено е, че към настоящия момент българските власт са изпълнили задоволително шестнадесет от деветнадесетте препоръки, а останалите три са частично изпълнени. Във връзка с високата степен на изпълнение на препоръките GRECO е взела решение с приемането на Втория доклад за изпълнение да приключи процедурата по докладване на изпълнението на препоръките от Четвъртия кръг по отношение на България. Посочено е, че България е една от държавите, предприели най-своевременни и адекватни мерки за изпълнение на отправените препоръки. Докладът е публикуван на интернет страницата на GRECO и на сайта на Министерство на правосъдието на български език.

Докладът ще бъде публикуван на интернет страницата на ВСС в раздел Международна дейност/ Доклади, анализи и решения/ Доклади и решения от европейски институции.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд