Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС обявява подадената оставка от Пламена Цветанова – изборен член на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България

23 януари 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 27, ал. 2 от ЗСВ, обявява подадената оставка от Пламена Цветанова Апостолова – изборен член на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България. Според прессъобщение публикувано на 20.01.2020 г. сайта на Прокуратурата на Република България главният прокурор Иван Гешев е отправил предложение до прокурорската колегия на ВСС за назначаване на г-жа Пламена Цветанова на длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд