Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра за втори мандат Васил Петков за административен ръководител на Окръжен съд- Ямбол

28 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт проведе процедура за избор на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол и избра с 13 гласа „за” и нито един глас „против” и „въздържал се” за втори мандат съдия Васил Петков.

Г-н Петков притежава над 16 години юридически стаж. Професионалният му път започва на 19.01.2004 г. като „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Котел. От 18.04.2005 г. до 30.11.2009 г. е заемал длъжността „съдия“ в Районен съд – Ямбол, а от 01.12.2009 г. до 06.08.2014 г е бил административен ръководител в Районен съд – Ямбол. От 07.08.2014 г. до настоящия момент е председател на Окръжен съд – Ямбол. През 2018 г. е награден с Грамота и служебна благодарност от Висшия съдебен съвет за проявен професионализъм, компетентност при  осъществяване на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и принос за отличаването на Висшия съдебен съвет със специална награда на журито за 2017 г. в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.

Според представената концепция за стратегическо управление, мотивите на Г-н Петков за заемане на длъжността председател на Окръжен съд – Ямбол, са основани на уменията и опита, които е придобил по време на първия си мандат. Натрупал е административен опит в областта на управлението и планирането на човешките ресурси, финансовото ръководство, материално-техническото осигуряване, спецификата на управление на съдебния орган, свързана с отношението към съдиите и съдебните служители, към граждани, медии и други организации, както и умения за работа в екип. Той смята, че досегашният му опит като съдия и като административен ръководител е изключително важен за едно успешно управление на Окръжен съд – Ямбол.

Сред колегите в окръжния съд и в професионалните среди, съдия Васил Петков се ползва с уважение и авторитет на доказан и компетентен съдия с постоянен стремеж към професионално самоусъвършенстване.

Въпроси към съдия Петков поставиха членове от Висшия съдебен съвет - г-жа Цветинка Пашкунова и г-жа Олга Керелска, относно реформите в съдебната карта, медийната политика и материално-техническата база на съда.

В подкрепа на кандидатурата на съдия Петков се изказаха г-н Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и членовете на ВСС – г-жа Даниела Марчева, г-жа Боряна Димитрова, г-жа Цветинка Пашкунова и г-жа Вероника Имова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд