Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане произнасянето по приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане произнасянето по приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на колегията по протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – търговска колегия (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 41/10.12.2019 г.) до приключване на конкурсната процедура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд