Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен не назначи на длъжност „съдия“ в Апелативен съд тримата адвокати Благой Гавраилов Потеров, Стоян Атанасов Германов и Ивайло Петров Николов

28 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен не назначи, на основание чл. 160 във връзка с чл. 186а, ал. 4 отЗСВ, на длъжност „съдия“ в Апелативен съд съдиите Благой Гавраилов Потеров - адвокат от Адвокатска колегия - Бургас, Стоян Атанасов Германов - адвокат от Адвокатска колегия - Пловдив и Ивайло Петров Николов.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд