Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Николай Симеонов Гемеджиев - съдия в Районен съд – Айтос на длъжност „съдия“ в Районен съд - Бургас

28 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Николай Симеонов Гемеджиев - съдия в Районен съд – Айтос на длъжност „съдия“ в Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, считано от датата на встъпване в длъжност и възложи на преместения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд