Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спря, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, откритата процедура по предварително атестиране на Красимир Викторов Сотиров – съдия в Районен съд – Карнобат

28 януари 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спря, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, откритата процедура по предварително атестиране на Красимир Викторов Сотиров – съдия в Районен съд– Карнобат до приключване с влязъл в сила съдебен акт по административно

дело №13690/2019 г. по описа на ВАС, Шесто отделение и остави без уважение подаденото предложение за извънредно атестиране от д-р Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд – Благоевград, поради липса на всички законови предпоставки, предвидени в чл.197, ал.5, т. 1 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд