Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ в по-горен ранг съдиите Стоян Пеев Мутафчиев, Вергиния Събева Еланчева, Мария Йорданова Дучева и Ваня Борисова Иванова – Згурова

28 януари 2020 година

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ Стоян Пеев Мутафчиев - съдия в Районен съд – Бургас и Вергиния Събева Еланчева -съдия в Районен съд – Кърджали, считано от датата на вземане на решението. В по-горен ранг „съдия в АС“ са повишени Мария Йорданова Дучева - административен ръководител - председател на Районен съд – Айтос; Ваня Борисова Иванова – Згурова - съдия в Софийския районен съд, , считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд