Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи щатната численост на Специализирания наказателен съд с 2 щатни бройки за съдебни служители

28 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съкрати на основание чл. 30, ал.5, т. 8 от ЗСВ една щатна бройка по чл. 68., ал. 1, т. 4 за длъжност „съдебен деловодител“ в Районен съд – Павликени, считано 30 дни след решението за съкращаване и една щатна длъжност „съдебен архивар“ в Районен съд – Тервел, считано от 01.02.2020 г.

Разкрива на основание чл. 30, ал.5, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдебен деловодител“, считано от 02.03.2020 г. и една щатна за длъжност „чистач“, считано от 01.02.2020 г. в Специализирания наказателен съд и отхвърли искането на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за разкриване на останалите три щатни бройки за съдебни служители на длъжности „чистач“, „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд