Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри 4 щатни бройки за длъжността „съдебен помощник“ в Районен съд - Варна

28 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри на основание чл. 30, ал.5, т. 8 от ЗСВ четири щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“ в Районен съд – Варна, считано от 01.02.2020 г, като бройките ще бъдат взети от предвидените за длъжност „служител по сигурността на информацията“ и отхвърли искането на административния ръководител на Районен съд – Варна за разкриване на останалите две щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд