Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен одобри кандидатурите за участие в процедурата за подбор на кандидати в списъка с международни съдии на Специализирания съд за Косово

28 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен одобри кандидатурите за участие в процедурата за подбор на кандидати в Списъка с международни съдии на Специализирания съд за Косово, за вакантни позиции RJ-2019 на Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийски градски съд и Мариета Неделчева Маринова – съдия в Специализирания наказателен съд.

Процедурата е обявена от Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към Европейската служба за външна дейност /ЕСВД/. Съгласно функционалните характеристики на вакантната позиция, посочени в обявлението на ЕСВД, квалификацията и опитът на номинираните кандидати ще бъдат оценявани от независима комисия за подбор.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд